GARANCIJA

OSNOVNA PRAVILA GARANCIJE


1  ⇒ Garant je preduzeće koje je izvršilo remont turbo kompresora
2  ⇒ Garant obezbeđuje besplatnu zamena komponent koje su oštećene a obuhvatuju sam remont turbina najduže 45 dana od dana prijave kvara
3  ⇒ Garant odlučuje o načinu izvršenja reklamacije
4  ⇒ Kako bi se garancija ostvarila kupac mora da poseduje orginalnu servisnu/garantu knjižicu, da je pravilno overena i da su svi uslovi održavanja turbokompresora ispoštovani
5  ⇒ Garant ne garantuje i ne pokriva troškova šlepanja vozila, montaže i demontaže turbo kompresora, kvarove na motoru koji su nastali kao mogoći uzrok kvara na turbini, troškove zamenskog vozila i troškove noćenja u slučaju kvara.
6  ⇒ Garancija ne važi u slučaju da se remontovana turbina ugradjuje na motore koji nije preporučio proizvodjač turbine i/ili motora
7  ⇒ Garancija će biti produžena za onoliko dana koliko je bilo potrebno da se odstani kvar.
8  ⇒ Ukoliko nije moguće rešiti problem u više pokušaja garant je dužan da novac vrati kupcu ukoliko je problem nastao prilikom izvršenja usluge
9  ⇒ Garancija prestaje da važi ukoliko:
⇒ Vozilo nije održavano u skladu sa servisnim intervalima koja se nalaze na strani
⇒ Korišćena ulja i filteri nisu odobreni od strane proizvodjača vozila
⇒ Kada je do oštečenja samog turbo kompresora došlo usled nedostatka ulja za podmazivanje
⇒ Kada su oštećenja na lopaticama nastala kao posledica topljenja zbog prevelike temperature ili je do oštećenja došlo usled prolaska stranog tela u   kućište turbine
⇒ Kada je kvar na turbokompresoru nastao prilikom chip-tuninga
⇒ Garancija nije validna ako je na vozilu izvršen chiptuning
⇒ Garancija nije validna kada šteta na turbini nastaje prilikom kirišćenja lošeg goriva koje može uzrokovati rast temperature
⇒ Garancija nije validna ako nisu overeni  servisni intervali od strane servisera


pdf-download
PREUZMITE DETALJE GARANCIJE