TURBO KOMPRESORI

Do izrade prvog turbokompresora došlo je kada je Švajcarac Alfred Buchi napravio turbokompresor koga su pokretali izduvni gasovi. Od tada kreće ekspanzija turbokompresora koji su bili slični uredjajima koje mi koristimo danas. Ti uredjaji su imali dosta nedostataka, koji su se daljim usavršavanjem otklanjali, a taj proces nije završen ni dan danas.

Iako savremeni turbokompresori koriste isti princip rada kao prvobitni modeli, medju njima postoje i izvesne razlike. Ono po čemu se današnji turbokompresori razlikuju od tih prvih modela su pre svega dimenzije i performanse koje oni pružaju. Sama razlika postoji i kod SUS motora, koji se danas bez turbokompresora prosto ne mogu ni zamisliti. Servisiranje Turbine
Razvoj koji se postigao usavršavanjem turbokompresora rezultirao je time da današnji turbokompresori, pored smanjenja potrošnje i poboljšanja performansi, znatno smanjuju i nivo CO2, uzrokovano boljim sagorevanjem goriva. Kada se uporede dva motora identične snage, jedan sa turbokompresoro i drugi bez, vidi se da je kod motora sa turbokompresorom potrošnja goriva niža, snaga veća a deo neiskorišćene energije koja se gubila izbacivanjem kroz izduv, kod turbo motora se koristi za pokretanje turbokompresora što doprinosi povećanju njegove efikasnosti. Servisiranje Turbine


KAKO RADI TURBOPUNJAČ!?


Snaga motora je proporcionalna količini vazduha i goriva koja se ubrizgava u cilindar. Obzirom da je sve proporcionalno, motori sa većom zapreminom i većim protokom vazduha proizvode više snage. Ako želite da se vaš motor sa malom zapreminom ponaša kao veliki motor, ili želite da vaš motor velike zapremine proizvodi više snage, naša sugestija je da obezbedite veći dotok vazduha u cilindre. Instaliranjem turbopunjača, snaga i performanse se mogu drastično povećati! Servisiranje Turbine


POSTOJE TRI OSNOVNE GRUPE NA KOJE SE DELE TURBOKOMPRESORI


 1) Klasični turbokompresori kod kojih nema regulacije pritiska (turbopunjači slobodnog protoka)
2) Turbopunjači sa “Wastegate”-om (potisnim ventilom za regulaciju pritiska)
3) VNT turbokompresori (turbokompresori sa promenljivom mlaznicom) i  VGT turbokompresori (turbokompresori sa varijabilnom geometrijom) danas najzastupljeniji turbokompresori.

Turbokompresori sa “WASTEGATE”-om (potisnim ventilom za regulaciju pritiska) su oni kod kojih se pritisak vazduha koji isporučuju u usisni sistem motora reguliše pomoću potisnog ventila ili pomoću vakumskog ventila.

Turbopunjač koji ima takozvani “wastegate” uključuje i integrisanu napravu koja ima za cilj da ograniči naboj samog turba. On se sastoji od pneumatskog pokretača povezanog na splet ventila montiranog u samom kućištu turbine. Povezivanjem pneumatskog pokretača, kako bi pojačavao pritisak, turbo je u mogućnosti da ograniči maksimalni izlazni naboj. Neto učinak je povećana izdržljivost, kraće vreme iskorišćenja naboja, i mogućnost da se jačina samog naboja podesi